Välkommen till

SD Borgholm

Välkommen till Sverigedemokraterna i Borgholm

Borgholms kommun är en av landets mest populära turistorter. En bofast befolkning på drygt tiotusen växer till flera hundratusen under några korta sommarmånader och det ställer stora krav på resurser och flexibilitet hos alla inblandade aktörer. Vår utgångspunkt är att turistnäringen är Ölands kärnverksamhet och vi som lever här är alla mer eller mindre beroende av att turisterna vill fortsätta att besöka vår plats på jorden. Den insikten måste vi bära med oss i vår dagliga gärning, oavsett var vi utför vårt arbete. Förutom idag turismen, har jordbruket, fisket och stenindustrin alltid varit viktiga basnäringar på Öland. Jordbruket, i en av Sveriges kotätaste kommuner, är fortfarande ett betydande inslag i landets livsmedelsproduktion. Det är det svenska samhället som Sverigedemokraterna vill värna och utveckla.

En god omsorg

Vi vill att personalen skall ha Sveriges bästa arbetsmiljö så att de med glädje stannar och arbetar så länge de vill och känner att de orkar. Vi vill att personalen själva skall kunna bestämma om de vill arbeta hel- eller deltid. Vi vill att alla anställda skall kunna tala, skriva och förstå svenska och ha en adekvat utbildning. Våra äldre skall känna sig trygga och sedda och bli behandlade med respekt. Vi vill att maten skall hålla en hög kvalitet både smak– och näringsmässigt. Vi vill att pensionen räcker till en anständig levnadsstandard.

Barnen är vår framtid

Vi vill ha ett kommunalt vårdnadsbidrag för att skapa en valfrihet för föräldrarna. För de barn som behöver en trygg hemmamiljö kan dagmammor vara en lösning. Vi vill se en ökad satsning på särbegåvade. Barnen skall inte tvingas äta vegetariskt utan det skall vara ett alternativ till kött och fisk. Inga barn skall utsättas för genuspedagogik, klimatskam eller annan politisk propaganda. Vi vill ha mindre klasser och förberedande utbildning i svenska för nytillkomna. Vi vill avskaffa hemspråksundervisning och satsa helhjärtat på svenskundervisning. Vi vill införa mobilförbud i klassrummen.

Trygghet värd namnet

Vi vill att den upplevda och den faktiska tryggheten skall öka i vårt samhälle. Vi vill ha en dygnet-runt-bemannad polisstation i Borgholm och fler synliga poliser och vakter på våra gator och vägar. Vi vill verka för att personer med våldstendenser hålls under uppsikt och i förekommande fall tas om hand i en snabbare takt än vad som sker idag. Vi tycker att samhällsresurserna skall läggas på brottsoffren och inte på brottslingarna. Vi vill prioritera tryggheten för våra skötsamma medborgare.

Turismen är viktig

Vi vill att Borgholms kommun skall vara den bästa kommunen i landet för besökande turister. Vi vill bygga ut antalet ställplatser och parkeringar vid populära besöksmål. Vi vill ta bort parkeringsavgifter vid badplatser och i övrigt begränsa tiderna för när parkeringsavgifter skall gälla. Vid officiella badplatser skall finnas toaletter och ett tillräckligt stort antal papperskorgar.

Aktuellt

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Kalmar län